Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP271/12/2012

                                                                                                                                         Golina, dnia 07.11.2012r.
L.dz. ZP271/12/2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt . 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( „Ustawa”) w imieniu Gminy Golina informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „DZIERŻAWA SYSTEMU DO OŚMIU SESJI POMIARU PRĘDKOŚCI  POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU, KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI  ZDJĘCIOWO-MANDATOWEJ, DRUKARKI LASEROWEJ, DRUKARKI IGŁOWEJ ORAZ  ZAPEWNIENIA OBSŁUGI TECHNICZNO SERWISOWEJ” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy.


Uzasadnienie
Powodem unieważnienia przetargu są niemożliwe do usunięcia wady procedury przetargowej.
Omyłkowe wysłanie pocztą elektroniczną – nie wyjaśnień sporządzonych przez zamawiającego, a pytań skierowanych przez  innego uczestnika postępowania. W sposób  nieuprawniony  firma konkurencyjna otrzymała adres oferenta zadającego zapytania  do postępowania. Postępowanie tak przeprowadzone koliduje z zasadami uczciwej konkurencji i daje  podstawę do unieważnienia postępowania.