Jesteś tutaj:   

2019

 
BUDŻET 2019 
 
 

Uchwała Nr IV/9/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Załącznik 4
Załącznik 6
Załącznik 8
 
 
Załącznik 9
 
 
Uchwała nr V/18/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
 
Załącznik nr 2
 
Załącznik nr 3
   
Uchwała Nr SO-0951/19/D/5/Ko/2019  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2019 rok 
 
Uchwała NSO-0951/35/P/5/Ko/2019  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina 
 
Uchwała nr VII/30/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr VII/31/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027
Załącznik nr 2  

Uchwała nr VIII/36/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr IX/37/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
 
Załącznik nr 4 
 
Załącznik nr 5

Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027  
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
Uchwała nr X/46/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
  
 
Uchwała nr XI/47/2019   Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2019 
 
Uchwała nr XIII/59/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
 
Uchwała nrXIII/60/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
 
Uchwała nrXIV/63/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 05 września 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Uchwała nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
 
Uchwała nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 17 października 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
Uchwała nr XVI/75/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027