Jesteś tutaj:   

2018

BUDŻET 2018
 
 Uchwała Nr XLIX/278/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Za
łącznik nr 4
 Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLIX/279/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 
 
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr LI/287/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr  LII/289/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
 
Uchwała Nr LIII/290/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Uchwała Nr LVI/302/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 05 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr LVII/304/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 5

Uchwała Nr LVII/305/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 19 lipca 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
Uchwała Nr LIX/317/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok  
 
Uchwała Nr LXI/329/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 października 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok   
  
Uchwała Nr LXII/333/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok   
 
Uchwała Nr LXII/334/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 
 
Uchwała Nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026.
  
    
Uchwała Nr IV/10/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Uchwała Nr IV/11/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r.   
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022.
Załącznik nr 1
 
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za IV kwartał 2018 r. 
 
Sprawozdanie roczne
 
Wykaz umorzeń odroczeń pomoc publiczna na 2018 rok