Jesteś tutaj:   

2010

 BUDŻET   2010

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_235_2009   z dnia 30.12.2009 roku
w sprawie  budżetu na rok 2010
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11


Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_239_2010   z dnia 12.02.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_250_2010   z dnia 31.03.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVII_253_2010   z dnia 6.05.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

 Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLVIII_259_2010   z dnia 17.06.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIX/261/2010 z dnia 19.07.2010 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr   L/263/2010  z dnia 02.09.2010 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2010
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/270/2010 z dnia 14.09.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr LII/287/2010 z dnia 4.11.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr III/9/2010 z dnia 9.12.2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

 

Wykonanie budżetu

 

Zarządzenie Nr  9/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 30.03.2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2010

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4