Jesteś tutaj:   

2014

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2014 z dnia 15.01.2014r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2014 z dnia 20.01.2014r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2014 z dnia 29.01.2014r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2014 z dnia 30.01.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2014 z dnia 11.02.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2014 z dnia 20.02.2014r.
w sprawie powołania Komisji
konkursowej opinującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2014 z dnia 21.02.2014r.
w sprawie
powołania Komisji konkursowej opinującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2014 z dnia 7.03.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2014 z dnia 31.03.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 16/2014 z dnia 10.04.2014r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 17/2014 z dnia 16.04.2014r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2014 z dnia 31.03.2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w mieście Golina przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej
Załącznik 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 19/2014 z dnia 29.04.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2014 z dnia 5.05.2014r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Golina za rok 2013

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 21/2014 z dnia 05.05.2014r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2014 z dnia 12.05.2014r.
w sprawie powołania Komisji
konkursowej opinującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2014 z dnia 23.05.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 24/2014 z dnia 23.05.2014r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie wyjazdowej
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2014 z dnia 23.05.2014r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie półkolonii
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2014 z dnia 30.05.2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina-Kolonia, gmina Golina o długości 0,600km"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2014 z dnia 10.06.2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Odwodnienie dróg gminnych - kolektor w ulicy Poniatowskiego w Golinie etap I"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 31/2014 z dnia 10.06.2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans stopnia nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2014 z dnia 18.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie wyjazdowej 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 33/2014 z dnia 18.06.2014r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2014 w formie półkolonii

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2014 z dnia 30.06.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2014 z dnia 11.07.2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach w zakresie oddziału przedszkolnego"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2014 z dnia 15.07.2014r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina-Kolonia, gmina Golina o długości 0,600km"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 38/2014 z dnia 23.07.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 39/2014 z dnia 5.08.2014r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
pod nazwą: "Odwodnienie dróg gminnych - kolektor w ulicy Poniatowskiego w Golinie etap I"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2014 z dnia 12.08.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2014 z dnia 12.08.2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonych w obrębie Radolina i w mieście Golina przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 44/2014 z dnia 12.08.2014r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 46/2014 z dnia 29.08.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

 Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 47/2014 z dnia 29.08.2014r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych w celu opracowania projektu opracowania budżetu gminy Golina na rok 2015

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 48/2014 z dnia 18.09.2014r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2014 z dnia 18.09.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 50/2014 z dnia 29.09.2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w mieście Golina przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
Załącznik   

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2014 z dnia 13.10.2014r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2014 z dnia 13.10.2014r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia - etap III"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 53/2014 z dnia 14.10.2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w mieście Golina przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 54/2014 z dnia 17.10.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 59/2014 z dnia 27.11.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3    

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 60/2014 z dnia 3.12.2014r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwanicach w zakresie oddziału przedszkolnego"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 62/2014 z dnia 15.12.2014r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 63/2014 z dnia 19.12.2014r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Rosocha-Kolonia
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 67/2014 z dnia 30.12.2014r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 68/2014 z dnia 30.12.2014r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia - część III"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 69/2014 z dnia 31.12.2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Załącznik 1
Załącznik 2