Jesteś tutaj:   

2013

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2013 z dnia 24.01.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2013 z dnia 24.01.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2013 z dnia 31.01.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2013 z dnia 18.02.2013r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXII/133/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 listopada 2012 r. oraz  
Uchwały Nr XXXV/147/2013 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2013 r. dotyczących upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Golina.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2013 z dnia 25.02.2013r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na  realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2013 z dnia 25.02.2013r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na  realizację zadań publicznych w zakresie
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2013 z dnia 28.02.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2013 z dnia 4.03.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej i zakup wyposażenia do przebudowanego budynku OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej".  

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 10/2013 z dnia 6.03.2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Golina, położonych w gminie Golina, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2013 z dnia 6.03.2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 13/2013 z dnia 14.03.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez gminę Golina.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2013 z dnia 14.03.2013r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 16/2013 z dnia 29.03.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik   

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 17/2013 z dnia 5.04.2013r.
w sprawie
ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Golina.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2013 z dnia 16.04.2013r.
w sprawie
powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 19/2013 z dnia 17.04.2013r.
w sprawie
powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 21/2013 z dnia 24.04.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2013

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2013 z dnia 24.04.2013r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2013

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2013 z dnia 26.04.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2013 z dnia 15.05.2013r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2013 z dnia 15.05.2013r.
w sprawie
powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs  na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2013

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 27/2013 z dnia 15.05.2013r.
w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2013

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 28/2013 z dnia 17.05.2013r.
w sprawie 
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 29/2013 z dnia 3.06.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2013 z dnia 7.06.2013r.
w sprawie 
ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 31/2013 z dnia 7.06.2013r.
w sprawie 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2013 z dnia 10.06.2013r.
w sprawie 
ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 33/2013 z dnia 10.06.2013r.
w sprawie 
powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku Strażnicy OSP Spławie z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej" 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2013 z dnia 12.06.2013r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego  

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 38/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 39/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 40/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 41/2013 z dnia 5.07.2013r.
w sprawie
powołania komisji do obioru inwestycji pod nazwą: "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny"

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 42/2013 z dnia 10.07.2013r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 43/2013 z dnia 19.07.2013r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zkup podręczników

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 44/2013 z dnia 26.07.2013r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Barbarka, gmina Golina o długości 0,108 km oraz Golina-Kolonia, gmina Golina o długości 0,804 km"

Zarządzenie Burmistrza Goliny   Nr 45/2013 z dnia 26.07.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 46/2013 z dnia 6.08.2013r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 47/2013 z dnia 12.08.2013r.
w sprawie
powołania komisji do obioru inwestycji pod nazwą: "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny - Etap II"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 48/2013 z dnia 14.08.2013r.
w sprawie 
powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2013 z dnia 14.08.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik  

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 50/2013 z dnia 19.08.2013r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Barbarka, gmina Golina o długości 0,108 km oraz Golina-Kolonia, gmina Golina o długości 0,700 km"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2013 z dnia 21.08.2013r.
w sprawie
powołania komisji do obioru inwestycji pod nazwą: "Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2013 z dnia 23.08.2013r.
w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golina za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 53/2013 z dnia 23.08.2013r.
w sprawie
powołania komisji do obioru inwestycji pod nazwą: "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" 

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 54/2013 z dnia 28.08.2013r.
w sprawie wyznacz
enia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radolinie 

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 55/2013 z dnia 29.08.2013r.
w sprawie 
udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 56/2013 z dnia 30.08.2013r.
w sprawie
udzielenia upoważnienia dla dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 59/2013 z dnia 23.09.2013r.
w sprawie
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę węgla do placówek oświatowych gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 60/2013 z dnia 23.09.2013r.
w sprawie
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 63/2013 z dnia 10.10.2013r.
w sprawie
powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Barbarka, gmina Golina oraz Golina-Kolonia, gmina Golina"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 65/2013 z dnia 28.10.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 67/2013 z dnia 7.11.2013r.
w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 70/2013 z dnia 15.11.2013r.
w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 71/2013 z dnia 15.11.2013r.
w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 72/2013 z dnia 25.11.2013r.
w sprawie
powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń biurowych przy Placu Kazimierza Wielkiego 10 w Golinie"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 73/2013 z dnia 4.12.2013r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją paliw do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 75/2013 z dnia 20.12.2013r.
w sprawie
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 76/2013 z dnia 20.12.2013r.
w sprawie
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 77/2013 z dnia 30.12.2013r.
w sprawie
powołania Dyrektora Domu Kultury w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 78/2013 z dnia 30.12.2013r.
w sprawie
powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 79/2013 z dnia 31.12.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2