Jesteś tutaj:   

2010

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2010 z dnia 12.01.2010r.
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2010

Załącznik nr 1


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2010 z dnia 20.01.2010r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia  działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Golina

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2010 z dnia 24.01.2010r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu:"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
Załącznik


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2010 z dnia 11.02.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2010 z dnia 18.02.2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych"

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2010 z dnia 24.02.2010r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010

Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2010 z dnia 18.03.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - sieć wodociągowa z przyłaczami w miejscowości Kolno, Myśliborskie Holendry, Węglewskie Holendry, Bobrowo".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2010 z dnia 29.03.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - przebodowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Głodowo, Brzeźniak".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2010 z dnia 31.03.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi w ul.orchowskiego, Generała Kelberga, Generała Sikorskiego, Armii Poznań, Bohaterów II Wojny Światowej".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 15/2010 z dnia 29.04.2010r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2010.
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2010 z dnia 20.05.2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2010 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2010 z dnia 15.06.2010r.
w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego ne terenie Gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2010 z dnia 30.06.2010r.
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2010

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2010 z dnia 16.07.2010r.
w sprawie
ograniczenia używania wody do podlewania ogrodów i terenów zielonych nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowejdla odbiorców z terenu miasta i gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2010 z dnia 19.07.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Rosocha"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2010 z dnia 20.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: " Remont i odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2010 z dnia 20.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Bohaterów II Wojny Światowej w miejscowości Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 44/2010 z dnia 20.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi Golina – Kolonia - Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 45/2010 z dnia 25.08.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "”Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012 z płyta chłodniczą lodowiska w miejscowości Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 47/2010 z dnia 1.09.2010r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w  2010 roku  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2010 z dnia 16.09.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: ”Remont i odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 50/2010 z dnia 16.09.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi Golina – Kolonia - Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2010 z dnia 22.09.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
”Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P Rosocha Kolonia, gmina Golina”

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2011 z dnia 22.09.2011r.
w sprawie
powołania komisji ds. ustalanie szkód i szacownia strat powstałych w budynkach mieszkalnych, w wyniku powodzi na terenie Gminy Golina na przełomie maja i czerwca 2010r.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 53/2010 z dnia 23.09.2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 57/2010 z dnia 22.10.2010r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
”Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyjmie"