Jesteś tutaj:   

2008

Zarządzenia Burmistrza 2008r.

Zarządzenie nr 1-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej
 
Zarządzenie nr 2-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji p: "Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Radolina"
 
Zarządzenie nr 3-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie
 
Zarządzenie nr 4-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji przetagowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
 
Zarządzenie nr 5-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji przetagowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego 
 
Zarządzenie nr 6-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji p: "Przebudowa konstrukcji dachowej budynku auli zaplecza kulturalno-artystycznego w miejscowości Radolina"
 
Zarządzenie nr  7-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania i omówienie szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie
 
Zarządzenie nr  8-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2007
 
Zarządzenie nr 9-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie,  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyjmie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radolinie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 
Zarządzenie nr  10-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenie konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie,  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyjmie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radolinie
 
Zarządzenie nr  11-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejdo przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golinie 
 
Zarządzenie nr  12-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie powołania komisji przetrgowej do przeprowadzenia postepowanie dotyczącego wykonania operatów szacunkowychw sprawie określenia wartości nieruchomości gruntowej dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wynikającej ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
 
Zarządzenie nr 13-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie nr  14-2008 Burmistrza Goliny 
w sprawie udzielenie upoważnienia dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
 
Zarządzenie nr 15-2008  Burmistrza Goliny 
w sprawie objęcia przez Gminę Golina udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnośćią Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
 
Zarządzenie nr 46-2008   Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie nr 48-2008   Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie nr 49-2008   Burmistrza Goliny 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej