Jesteś tutaj:   

2006

Zarządzenia Burmistrza 2006

Zarządzenie nr 1-2006Burmistrza Goliny z dnia 27 stycznia 2006
w sprawie powołania komisji prztergowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Golinie 
 
Zarządzenie nr 2-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 3 lutego 2006
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na lata 2006-2008
 
Zarządzenie nr 3-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 3 marca 2006
w sprawie powołania komisji przetrgowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania "Utworzenie zaplecza kulturalno-artystycznego w m. Radolina, którego celem jest podniesienie standardu życia i pracy we wsi"
 
Zarządzenie nr  4-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 8 marca 2006
w sprawie utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania
 
Zarządzenie nr  5-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 16 marca 2006
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za 2005r.
 
Zarządzenie nr  6-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 20 marca 2006
w sprawie objęcia przez Gminę Golina udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  Oświetlenie Uliczne i drogowe z siedzibą w Kaliszu
 
Zarządzenie nr 7-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 31 marca 2006
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Zarządzenie nr 8-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 10 maja 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina"
 
Zarządzenie nr  9-2006 Burmistrza Goliny z dnia 2 czerwca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie naprawy drogi rolniczej w miejscowości Radolina
 
Zarządzenie nr 10-2006 Burmistrza Goliny z dnia 5 czerwca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie budowy drogi gminnej w miejscowości Myślibórz - Bobrowo o dł. 1,17km
 
Zarządzenie nr  11-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 3 lipca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie "Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie"
 
Zarządzenie nr 12-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 6 lipca 2006
w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie nr 13-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 12 lipca 2006
w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i zagospodarowania działki w miejscowości Golina, gmina Golina, powiat Konin
 
Zarządzenie nr 14-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 12 lipca 2006
w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i zagospodarowania działki w miejscowości Golina, gmina Golina, powiat Konin
 
Zarządzenie nr 15-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 28 lipca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie "Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Węglew -Kraśnica gmina Golina"
 
Zarządzenie nr  16-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 28 lipca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie "Nadbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Golinie"
 
Zarządzenie nr 17-2006  Burmistrza Goliny  z dnia 28 lipca 2006
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Zarządzenie nr 18-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 31lipca 2006
w sprawie  odbiorukoncowego zadania "odbudowa drogi gminnej Radolina o długości 0,2km"
 
Zarządzenie nr 19-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 31lipca 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "dowóz dzieci do szkoły w Golinie"
 
Zarządzenie nr 20-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 11 sierpnia 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "dowóz dzieci do szkoły w Golinie"
 
Zarządzenie nr 21-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 22 sierpnia  2006
w sprawie aktualizacji granic obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Golina 
 
Zarządzenie nr 22-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 29 wrzesnia 2006
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Zarządzenie nr 23-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 5 października 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zaówienia na zakup oleju opałowego dla szkół i przedszkola
 
Zarządzenie nr 24-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 20 października 2006
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie"
 
Zarządzenie nr 25-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 6 listopada 2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie majątkowych wydatków gminy.
 
Zarządzenie nr 26-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 9 listopada 2006
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Zarządzenie nr 27-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 15 listopada 2006
w sprawie projektu budżetu Gminy Golina na rok 2007
 
Zarządzenie nr 28-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 15 listopada  2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na doposażenie w sprzęt i urządzenia stołówki w Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Golinie
 
Zarządzenie nr 29-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 27 listopada  2006
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na doposażenie w sprzęt i urządzenia stołówki w Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Golinie
 
Zarządzenie nr 30-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 5 grudnia  2006
w sprawie zmiany budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Zarządzenie nr 31-2006 Burmistrza Goliny  z dnia 27 grudnia 2006
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: "Utworzenie zaplecza kulturalno-artystycznego w miejscowości Radolina, którego celem jest podniesienia standardu życia i pracy na wsi"