Jesteś tutaj:   

2005

Zarządzenia Burmistrza 2005

Zarządzenie nr 2/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 16 marca 2005
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2004
 
Zarządzenie nr 3/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 31 marca 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 4/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 31 marca 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 5/2005 Burmitrza Goliny  z dnia 4 kwietnia 2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie nr 6/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 26 kwietnia 2005
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w miejscowości Golina Osiedle Starówka część Wschodnia"
 
Zarządzenie nr 7/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 12 maja 2005
w sprawie powołania Gminnej Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
 
Zarządzenie nr 8/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 24 maja 2005
w sprawie objęcia przez Gminę Golina udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
 
Zarządzenie nr 9/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 23 czerwca
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania "Budowa drogi gminnej w miejscowości Myślibórz-Bobrowo na dł. 1,1km i naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Kolno na dł. 1,1 km"
 
Zarządzenie nr 10/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 28 czerwca 2005
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.:"Remont budynku OSP w Golinie z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Informacji"
 
Zarządzenie nr 11/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 30  czerwca 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 12/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 8 lipca 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenego gminy Golina
 
Zarządzenie nr 13/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 18 lipca 2005
w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontrakowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie nr 14/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 18 lipca 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zadania "Roboty remontowe zaplecza OSP w Golinie"
 
Zarządzenie nr 15/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 21 lipca 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkoły w Golinie
 
Zarządzenie nr 16/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 1 sierpnia 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 1 sierpnia 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Remont sali gimnastycznej i kuchni Szkoły Podstawowej w Golinie"
 
Zarządzenie nr 18/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 8 sierpnia 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Naprawa drogi gminnej w miejscowości Sługocinek gm. Golina o dł. 1,1km"
 
Zarządzenie nr 19/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 16 sierpnia 2005
w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu gminy Golina za I półrocze 2005r.
 
Zarządzenie nr 20/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 25 sierpnia 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup oleju opałowego do szkół i przedszkola
 
Zarządzenie nr 21/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 31 sierpnia 2005
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005r.
 
Zarządzenie nr 22/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 8 września 2005
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w miejscowości Golina - Osiedle Starówka część Zachodnia"
 
Zarządzenie nr 23/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 9 września 2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przezaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Zarządzenie nr 24/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 16 września 2005
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9.10.2005r.
 
Zarządzenie nr 25/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 23 września 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 26/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 21 października 2005
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Zarządzenie nr 27/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 28 października 2005
w sprawie odbioru robót pn. "Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Kolno (dł. 1,1km) oraz Sługocinek (dł. 1,1km)"
 
Zarządzenie nr 28/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 15 listopada 2005
w sprawie projektu budżetu Gminy Golina na  2006 rok
 
Zarządzenie nr 29/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 29 listopada 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Przyjmie
 
Zarządzenie nr 30/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 15 grudnia 2005
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn. "Remont sali gimnastycznej i kuchni Szkoły Podstawowej w Golinie"
 
Zarządzenie nr 31/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 27 grudnia 2005
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie"
 
Zarządzenie nr 32/2005 Burmistrza Goliny  z dnia 30 grudnia 2005
w sprawie przekazania do użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Golinie"