Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Dane adresowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 
ul. Chełmżyńska 1
04-247 Warszawa
 
            tel.: (022) 812-00-32
 
Prezes tel.: (022) 687-55-70