Władze, funkcje

Władze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Wielkopolski
 
PIOTR FLOREK

 

gabinet wojewody: II piętro, budynek A 
tel.: 061 854 18 56, 061 851 55 66
fax: 061 854 11 50  
e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

 

 

Wicewojewoda Wielkopolski
 
PRZEMYSŁAW PACIA  
 

gabinet wicewojewody: II piętro, budynek A 
tel.: 061 854 18 70, 061 852 01 56
fax: 061 854 16 74
e-mail:
pacia@poznan.uw.gov.pl