Jesteś tutaj:   

Rejestr petycji 2021

REJESTR PETYCJI

2021 rok

L.p.

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane
w sprawie petycji

1.

21.02.2021r.

Teresa Garland

skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,  teresagarlandartist@protonmail.ch

1. Wyrażenie przez Radę Miejską opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski

Załącznik_treść petycji

 

Uzasadnienie 

DEKLARACJA

SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO

 

Metoda przeprowadzenia referendum

 

Kodeks wyborczy

 

Nowy ustrój dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL 

 

 

 

 

 

 

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

- 02.03.2021 r. przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

 

2.

04.03.2021 r.

Teresa Garland

skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,  teresagarlandartist@protonmail.ch

Wyrażenie przez Radę Miejską poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Załącznik_treść petycji

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

- 05.03.2021 r.

przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,