Jesteś tutaj:   

Rejestr petycji 2020

REJESTR PETYCJI

2020 rok

 

L.p.

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane
w sprawie petycji

1.

26.03.2020 r.

Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca
i jej doradcy

1.Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,

2. Zobowiązania Burmistrza/Przewodniczącego Rady do:

a) wykonania uchwały;

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy;

c) przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół
i przedszkoli na terenie gminy;

d) przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym

Załącznik_treść petycji

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

brak