2015

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE:

 


Komendant Straży Miejskiej w Golinie - Zdzisław Staszak
 
Inspektor ds gospodarki nieruchomościami - Maria Strajch
Wyjaśnienia - 
M.Strajch 
  
Inspektor ds wymiaru podatku - Iwona Balcerzak
Wyjaśnienia - I.Balcerzak 
                                
    Podinspektor ds wymiaru podatku - Beata Szczepaniak
 
  Podinspektor ds gospodarki odpadami komunalnymi - Beata Jóźwiak (pierwsze)
                                                               Beata Jóźwiak
Wyjaśnienia - B.Jóźwiak