2012r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE:
 
 
Komendant Straży Miejskiej w Golinie - Zdzisław Staszak
 
 
Inspektor ds gospodarki nieruchomościami - Maria Strajch