2016

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WŁADZ GMINY:
 
 
 
 
 
 
Burmistrz -  Mirosław Durczyński 
Sekretarz - Henryk Bąk
Skarbnik - Kinga Musiałkiewicz