2015

Oświadczenia majątkowe 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Jolanta Krucka

Wyjaśnienia - J.Krucka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - Halina Warzychowska

Wyjaśnienia -  H.Warzychowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyjmie - Dorota Plutecka-Jankowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radolinie - Alina Kozłowska

Wyjaśnienia -  A.Kozłowska