Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


  1. Paweł Grochociński
  2. Zofia Kasprzak - przewodnicząca komisji
  3. Janusz Mirek