Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
 
 
 

  1. Paweł Grochociński
  2. Wojciech Grodzki
  3. Zofia Kasprzak - przewodnicząca komisji
  4. Janusz Mirek - zastępca przewodniczącej
  5. Kazimierz Substelny