Komisja do spraw Budżetu i Finansów oraz spraw Samorządowych

Komisja do spraw Budżetu i Finansów
oraz spraw Samorządowych
 
 
 
 
 

 1. Marcin Aniszewski 
 2. Elżbieta Cieślak 
 3. Tomasz Duryński 
 4. Urszula Furmaniak 
 5. Wojciech Grodzki
 6. Anna Kapturska
 7. Zofia Kasprzak - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 8. Maciej Kwaśniewski
 9. Mariusz Majewski
 10. Janusz Mirek 
 11. Kazimierz Substelny
 12. Wojciech Wojdyński