2020

 
KADENCJA 2018-2023
   

Protokoły 2020

 

1. Protokół nr XVIII/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 30 stycznia 2020 roku.

2. Protokół nr XIX/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 20 lutego 2020 roku.

3. Protokół nr XX/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 9 marca 2020 roku.