2019

 
KADENCJA 2018-2023
   

Protokoły 2019

1. Protokół nr V/2019 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 24 stycznia 2019 roku

2. Protokół nr VI/2019 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 28 lutego 2019 roku 

3. Protokół nr VII/2019 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 22 marca 2019 roku  
 
4. Protokół nr VIII/2019 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 17 kwietnia 2019 roku 
 
5. Protokół nr IX/2019 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 25 kwietnia 2019 roku
 
6. Protokół nr X/2019 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 16 maja 2019 roku
 
7. Protokół nr XI/2019  z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 13 czerwca 2019 roku
 
8. Protokół nr XII/2019 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 27 czerwca 2019 roku 
 
9. Protokół nr XIII/2019 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 24 lipca 2019 roku 
 
10. Protokół nr XIV/2019  z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 5 września 2019 roku 
 
11. Protokół nr  XV/2019  z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 17 października 2019 roku  
 
12. Protokół nr XVI/2019  z odbytej sesji Rady Miejskiej w Golinie 28 listopada 2019 roku 
 
13Protokół nr XVII /2019 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 30 grudnia 2019 roku.