2016

Protokoły 2016

Protokół Nr XVI/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2016 roku

Protokół Nr XVII/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2016 roku

Protokół Nr XVIII/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku

Protokół Nr XIX/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2016 roku

Protokół Nr XX/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2016 roku

Protokół Nr XXI/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

Protokół Nr XXII/2016  z Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku

Protokół Nr XXIII/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2016 roku

Protokół Nr XXIV/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2016 roku

Protokół Nr XXV/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2016 roku

Protokół Nr XXVI/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2016 roku

Protokół Nr XXVII/2016   z Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2016 roku

Protokół Nr XXVIII/2016  z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 roku

Protokół Nr XXIX/2016  z Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku

Protokół nr XXX/2016  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 29 grudnia 2016 roku