2014

Protokoły 2014

Protokół Nr XLVI/201 4 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2014 roku

Protokół Nr XLVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2014 roku

Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Protokół Nr LI/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 roku

Protokół Nr LII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2014 roku

Protokół Nr LIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26  czerwca 2014 roku

Protokół Nr LIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lipca oraz 8 sierpnia  2014 roku

Protokół Nr LV/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia  2014 roku

Protokół Nr LVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września  2014 roku

Protokół Nr LVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 2014 roku

Protokół Nr LVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2014 roku

Kadencja 2014-2018

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku