2013

Protokoły 2013

Protokół Nr XXXV/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2013 roku

Protokół Nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2013 roku

Protokół Nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 roku

Protokół Nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2013 roku

Protokół Nr XXXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2013 roku

Protokół Nr XL/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2013 roku

Protokół Nr XLI/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2013 roku

Protokół Nr XLII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 września 2013 roku

Protokół Nr XLIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 października 2013 roku

Protokół Nr XLIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013 roku

Protokół Nr XLV/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku