rok 2013

 

2013 rok
odbyły się:

Styczeń:
Komisje dnia 3 stycznia 2013
Komisje dnia 10 stycznia 2013 
Sesja dnia 24 stycznia 2013 
 
Luty:
Komisje dnia 7 lutego 2013
Sesja dnia 22 lutego 2013  

Marzec:
Komisje dnia 7 marca 2013
Komisje dnia 14 marca 2013
Komisje dnia 21 marca 2013
Sesja dnia 21 marca 2013

Kwiecień:
Komisje dnia 11 kwietnia 2013