Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  8/2018  

 Burmistrza Goliny z dnia  1 lutego 2018  roku  

 

Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców w myśl §2 pkt.1 Uchwały Nr XXVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia  28 czerwca 2012 roku  na okres  pięciu  lat od roku gospodarczego  rolnego 2018.

Obręb

Nr działki  pow.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości  w planie miejscowym  

 2. Cel dzierżawy .

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Stawka  czynszu

200 zł/ha –od łąk i  pastwisk

300zł/ha –od gruntów   ornych

I. Węglewskie Holendry

 

 

 

Stawka  czynszu na rok 2018.

 

1. nr 20 o pow. o pow. 1,12 ha w tym Ł – 0,41 ha  grunty zadrzewione -0,71 ha ha  KW 70793

 

1.Brak planu

2.Uprawy polowe

Uprawy zielone – łąka – Ł -0,41 ha

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.         30 .09. 2020 r.           

30 .09. 2021 r.          30 .09. 2022 r.

 

82, 00 zł

2. nr 18/2 o pow. 3,91 R-0,21 ha , Ps-1,10 ha, Ls-2,60  KW 70793

KW 70793

 

1.Brak planu

2.Uprawy polowe – grunty rolne -  R-0,21 ha  

Uprawy zielone - Ps-1,10 ha

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.

30.09. 2020 r.           

30 .09. 2021 r.

30 .09. 2022 r

 

283 ,00 zł

 

II.                Spławie

 

 

 

 

1.

Nr 644 o pow. 0,50 ha w tym R- 0,30 ha i Ps-0,20 ha

KN1N/00024778/2

 

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

Symbol P,U

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne – R-0,30 ha

Uprawy zielone - Ps-0,20 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.         30 .09. 2020 r.         

30 .09. 2021 r.

30 .09. 2022 r

 

 

 

130,00 zł

 

2.

Nr 646 o pow. 0,86 ha w tym R-0,51 ha, Ps-0,35 ha

 

KN1N/00024778/2

1. Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

 

Symbol P,U

2. Uprawy polowe – grunty rolne R-0,51 ha  Uprawy zielone - Ps-0,35 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.

30 .09. 2020 r.

30 .09. 2021 r.          

 

30 .09. 2022 r

 

 

 

 

 

         

223,00 zł

 

3.

Nr 696 o pow. 0,55 ha w tym R-0,5500ha

 

 

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

Symbol P,U

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,5500 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.  

30 .09. 2020 r.  

30 .09. 2021 r.     30 .09. 2022 r

 

 

 

165,00 zł

 

4.

Nr 694 o pow. 0,54 ha w tym R-0,54 ha

KN1N/00043983/1

 

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

Symbol P,U

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,54 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

 

162,00 zł

 

5.

Nr 695 o pow. 0,54 ha w tym R-0,54 ha

KN1N/00043064/3

 

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

Symbol P,U

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0.54 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

 

162,00 zł

 

6.

Nr 697 o pow. 0,55 ha w tym R- 0,55 ha

KN1N/00043064/3

 

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 r.

Symbol P,U

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,55ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

 

165,00 zł

III.             Golina -Kolonia

 

 

 

1.

 Nr 348 o pow. 0,35 ha w tym R-0,35 ha

 

 

 

 

 

 

1.Brak planu

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne  R- 0,35 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

 

105,00 zł


 

V. Miasto Golina

 

 

 

 

1.

Nr 1546 o pow. 0,1139 ha w tym R- 0,1139

KW 18520

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r.

Symbol  MN

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,1139 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

 

 

 

 

34,17 zł

2.

Nr 1542 o pow. 0,0664 ha R- 0,0664 ha

KW 59301

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r.

Symbol  MN

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,0664 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

19,92  zł

3.

Nr 1487/2 o pow. 0,0992 ha R-0,0799ha, N-0,0193 ha

KN1N/00041444/7

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r.

Symbol  MN

 

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,0799 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

  

 

 

23,97 zł

4.

Nr 1488/2 o pow. 0,1168 ha R- 0,0959 ha,  N-0,0209ha

 

KN1N/00041444/7

1.Plan zagospodarowania

Uchwała Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r.

Symbol  MN

2.Uprawy polowe – grunty rolne R-0,0959 ha

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.            30 .09. 2021 r.           30 .09. 2022 r

 

 

28,77 zł

 

 

Uwaga! Czynsz dzierżawny został określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 grudnia 2017 roku i w kolejnych latach może ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu stawki czynszu ogłoszonym  Zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości na koniec każdego roku.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.pl  od dnia 06 lutego 2018 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  14 marca 2018 roku.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Goliny                       

  Mirosław Durczyński

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2018

 Burmistrza Goliny z dnia  1 lutego 2018  roku  

 

 

Wykaz gruntu  rolnego przeznaczonych do wydzierżawienia w myśl §1 pkt. 1 Uchwały  Nr XXVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia  28 czerwca 2012 roku na rzecz rolników  gminy Golina prowadzących gospodarstwa rolne  na okres  trzech  lat od roku gospodarczego  rolnego 2018.

 

 

Obręb

Nr działki  pow.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości  w planie miejscowym  

 2. Cel dzierżawy .

 

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Stawka  czynszu

200 zł/ha –od łąk i  pastwisk

300zł/ha –od gruntów   ornych

 

 

II.                Golina -Kolonia

 

 

Stawka  czynszu na rok 2018.

 

1.

Nr 10 o pow. 5,77 ha

KN1N/00041444/7          -  w  tym R- 3,30 ha grunty zadrzewione 2,29 ha .

 

1.Brak planu

Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina działka przeznaczona jest częściowo pod lokalizację stadniny koni oraz zabudowę mieszkaniową, oraz gazociąg.

2. Uprawy polowe – grunty rolne  R- 3,30 ha kl. V, VI.

 

30 .09. 2018 r.

30 .09. 2019 r.          30 .09. 2020 r.           

 

990,00 zł

  

Uwaga! Czynsz dzierżawny został określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 grudnia 2017 roku i w kolejnych latach może ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu stawki czynszu ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości na koniec każdego roku.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.pl  od dnia 06 lutego  2018 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  14 marca 2018 roku.

 

 

 


           Burmistrz Goliny

          Mirosław Durczyński