Informacja dla lokalnej społeczności dotacja na 2017r.

INFORMACJA

Burmistrza Goliny

dotycząca zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Golinie

o długości 385 m szer. 5 m"

 

znajduje się w poniższym załączniku nr 1

Załącznik nr 1 - Informacja

 

/-/ Burmistrz Goliny 
                         Mirosław Durczyński