Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

do spraw  pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko  urzędnicze

wybrana  została  Pani   Anna  Rabiega

zamieszkała Węglew

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Rabiega spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Jako technikę naboru zastosowano  rozmowę kwalifikacyjną i test wiedzy, z których kandydata uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Golina, 30.10.2019 r.

 

                 Burmistrz Goliny

  /-/

              Mirosław  Durczyński