KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Burmistrz Goliny  ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół podstawowych:

1)      Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina ; - unieważniony

2)      Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Węglew, ul. Bursztynowa 31, 62-590 Golina;

3)      Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Przyjma 122, 62-590 Golina;

4)      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Radolina 63, 62-590 Golina.