INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

do spraw  ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko  urzędnicze

wybrana  została  Pani  Ewa Karnafel

zamieszkała Golina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Ewa Karnafel spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jako technikę naboru zastosowano rozmowę kwalifikacyjną i test wiedzy, z których kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

Golina, 28.05.2018r.

 

                Burmistrz Goliny

            /-/ Mirosław  Durczyński