Projekt decyzji o warunkach zabudowy- Van Looy Łukasz Sołtysiak

Golina, dnia 13.02.2020 r.

GPiB.6730.189.2019

GPiB.6730.190.2019

GPiB.6730.191.2019

GPiB.6730.192.2019

GPiB.6730.193.2019

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniach 10.02.2020r. i 13.02.2020r. na wniosek Pana Łukasza Sołtysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Van Looy Łukasz Sołtysiak z siedzibą w 62-590 Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnym 398/4 i 392, obręb ewidencyjny Węglew, gmina Golina. 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 05.03.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)

(Projekt) DECYZJA 189/2019 O WARUNKACH ZABUDOWY

 (Projekt) DECYZJA 190/2019 O WARUNKACH ZABUDOWY

(Projekt) DECYZJA 190/2019 O WARUNKACH ZABUDOWY

(Projekt) DECYZJA 192/2019 O WARUNKACH ZABUDOWY

(Projekt) DECYZJA 193/2019 O WARUNKACH ZABUDOWY