Postępowanie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - rozudowa sieci elektroenergetycznej Golina Kolonia 17.03.2020r.

Golina, 17.03.2020 r.

Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu RD w Koninie

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN w miejscowości Golina Kolonia

Obwieszczenie

Projekt decyzji