Postępowanie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play 01.04.2020r.

Golina, dnia 01.04.2020 r.

Wnioskodawca: P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina

Obwieszczenie

Projekt decyzji

Załącznik do decyzji

Pismo z wyjaśnieniami inwestora do projektu budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Odpowiedź inwestora