Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów Programów ochrony powietrza

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów Programów ochrony powietrza

Treść ogłoszenia do wiadomości w dniach 24.05.2020 r. - 11.06.2020 r.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl  w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020

https://bip.umww.pl/292---505---k_86---ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-przystapieniu-1-122165800