Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Van Looy Łukasz Sołtysiak (01.04.2020)

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 392, obręb ewidencyjny Węglew, gmina Golina

Treść zawiadomienia