Obwieszczenie-wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji dot. budowy powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie

GPiB.6733.6.2019                                                                            Golina, dnia 02.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Pana Macieja Szymańskiego, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8,      63-900 Rawicz, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Odział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 23.09.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)