Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - GPiB.6730.42-72.2018

GPiB.6730.42-72.2018                                                                              Golina 19.07.2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

                                                                                                         

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Van Looy Łukasz Sołtysiak dotyczącego budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 398/4 obręb Węglew.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

 

                                                                                  Burmistrz Goliny

                                                                             /-/ Mirosław Durczyński