Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zadanie „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie"

GPiB.6733.4.2018                                                                                             Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 26.02.2018 r. na wniosek Małgorzaty Werhun-Popiołek, ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin działającej z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działce nr 1288/47 Obręb Golina, gmina Golina.  Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 19.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)