Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz

GPiB.6733.3.2018                                                                                             Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 26.02.2018 r. na wniosek Pana Przemysława Przybysławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina występującego z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działkach nr 1031/3 i 1206/2 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina. 

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 19.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)