Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa 18 budynków mieszkalnych-Van Looy Łukasz Soltysiak

Golina, dnia 09.03.2020 r.

GPiB.6730.14 - 31.2020

 OBWIESZCZENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 09.03.2020r. na wniosek Pana Łukasza Sołtysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Van Looy Łukasz Sołtysiak z siedzibą w 62-590 Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnym 398/3, 398/4 i 392, obręb ewidencyjny Węglew, gmina Golina.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 30.03.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)