OBWIESZCZENIE dla inwestycji polegającej na budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

GPiB.6730.42-57.59-72.2018                                                               Golina, dnia 23.05.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23.05.2018 r. na wniosek Pana Łukasza Sołtysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Van Looy Łukasz Sołtysiak z siedzibą w 62-590 Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 398/4, obręb ewidencyjny Węglew, gmina Golina.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 13.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)

 

 


/-/ Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński