Obwieszczenie - budowa gazociągu śr/c

GPiB.6733.14.2018                                                                                                           Golina, dnia 15.11.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 15.11.2018 r. na wniosek GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20, 62-200 Gniezno, działający z upoważnienia Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPa w m. Golina gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 2223 obręb geodezyjny Golina.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 06.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)