Jesteś tutaj:   

rok 2012

Rok 2012

Lp.
 Organ kontroli  Zakres kontroli
 Termin kontroli 
 Rodzaj dokumentu
z kontroli
 1  Wojewoda
Wielkopolski

 

Realizacja zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych, terminowość
przekazywania dochodów budżetowych

 

12.03.2012r.
-23.03.2012r.

Wystąpienie
pokontrolne
 2 Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego

 

Kontrola problemowa w zakresie
prawidłowości wykorzystania środków
dotacji otrzymanej na podstawie umowy

 

 1.08.2012r.
- 2.08.2012r.
 Protokół z kontroli