Stanowisko ds Wojskowych, Obrony Cywilnej, Ochrony Informacji Niejawnych

Sprawy wojskowe, Obrona cywilna, OSP

mgr Katarzyna Jankowiak
 
Urząd Miejski - pokój nr 1  ( parter)
 
Tel: 241-80-95 wew.256