Stanowisko ds Gospodarki Nieruchomościami

Nieruchomości

Maria Strajch
Urząd Miejski - pokój nr 2  ( parter)
Tel: 241-80-95 wew. 242