Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje

 Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

burmistrz@golina.pl  

 

 

Sekretarz Goliny

mgr Anna Górzna

sekretarz@golina.pl

 

Skarbnik Goliny

mgr Janina Adamczewska

j.adamczewska@golina.pl