OSP Spławie

OSP Spławie

Rok założenia: 1919
 
Zarząd OSP Spławie 
 
Prezes                            - Janusz Ciesielski
Naczelnik                        -  Roland Zbierski
Wiceprezes                     - Jerzy Wróblewski 
Wiceprezes-Skarbnik       - Józef Michalak     
Z- ca naczelnika              - Jarosław Jabłoński
Sekretarz                        - Józef Socha
Członek                         - Edward Zieliński
Członek                         - Jerzy Kaszubski
Członek                         - Sebastian Olesiak
Gospodarz                     - Józef Jakub
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący         - Andrzej Brud
Członek                      - Jerzy Dębiński
Członek                      - Zenon Starzyński