OSP Rosocha

OSP Rosocha

Rok założenia: 1965
 
Zarząd OSP Rosocha
 
Prezes                               - Janusz Magdziarz
Wiceprezes -Naczelnik    - Henryk Nejman
Z-ca Naczelnika               - Jerzy Pomykała
Sekretarz                         - Jarosław Garbarczyk
Skarbnik                          -  Katarzyna Chwacińska
Gospodarz                       -  Krzysztof Woźniak
Członek                            - Janusz Krakowski
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący  - Stanisław Waczyński
Członek               - Zenon Górny
Członek               - Andrzej Dopytalski