OSP Przyjma

OSP Przyjma

Rok założenia: 1925
 
Zarząd OSP Przyjma 
 
Prezes                           - Ryszard Depczyński
Wiceprezes-Naczelnik  - Sławomir Chamera
Wiceprezes                   - Wiesław Herudziński
Z-ca Naczelnika            - Piotr Wieczorek
Sekretarz                      - Eryk Maciaszek
Skarbnik                       - Janusz Herudziński
Gospodarz                    - Stanisław Wawrzyniak
Kronikarz                      -  Michał Dylewski
Członek                         -  Stanisław Wałęsa
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący   - Eugeniusz Grobelny
Członek                 - Józef Staszak
Członek                 - Ryszard Ziarniak